Raigame

Concello de Santiago de Compostela

Acompañamento psicosocial a persoas perceptoras de rendas municipais

En colaboración con Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela nace Raigame. Este proxecto ten por obxectivo loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación das persoas preceptoras das rendas municipais asi como promover a súa plena inclusión social.

Para acadar este obxectivo obxectivo, promóvese un servizo de atención integral e individualizada para as persoas que o precisen e sexan derivadas polos Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela, favorecendo así a súa inclusión e participación social na cidade.

As persoas poderán beneficiarse das seguintes accións:

- Acompañamento social.

- Apoio para a realización de trámites administrativos.

- Apoio psicolóxico e motivacional individualizado.

Traballarase en cordinación cos Servizos Sociais para determinar as actuacións conxuntas a realizar coas persoas atendidas en función das súas necesidades.

Esta proposta de traballo avoga abertamente por unha intervención individualizada e adaptada ás necesidades e demandas das persoas atendidas.